Kiểm tra & Đăng ký TÊN MIỀN

BẮT ĐẦU KINH DOANH ONLINE VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU NGAY HÔM NAY: Bằng việc Tìm và Đăng ký tên miền phù hợp tại BizStore

.com 374.000 đ 353.000 đ
.com.vn 670.000 đ 250.000 đ
.net 295.900 đ 345.900 đ
.vn 770.000 đ
.online 53.900 đ 843.900 đ
.org 383.900 đ
.edu.vn 490.000 đ
.asia 64.900 đ 354.900 đ
.info 133.100 đ 571.100 đ
.shop 889.900 đ
.mobi 588.500 đ
.pro 504.900 đ
.info.vn 490.000 đ
.org.vn 260.000 đ

Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký Phí duy trì/năm Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.biz.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 715.000 đ 385.000 đ
.com.vn 200.000 đ 230.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 126.000 đ 670.000 đ 388.600 đ
.edu.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.gov.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.info.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.net.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.org.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ 260.000 đ 436.000 đ
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 126.000 đ 770.000 đ 488.600 đ
Tên miền Quốc tế Dich vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký tên miền Dịch vụ duy trì tên miền/năm Chuyển tên miền về BizStore Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu
.app Miễn phí 509.000 đ 509.000 đ 509.000 đ
.asia Miễn phí 59.000 đ 349.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.biz Miễn phí 435.000 đ 435.000 đ 435.000 đ
.club Miễn phí 49.000 đ 349.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.co Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.com Miễn phí 340.000 đ 319.000 đ 340.000 đ 240.000 đ
.design Miễn phí 1.101.000 đ 1.101.000 đ 1.101.000 đ
.education Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.healthcare Miễn phí 284.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.info Miễn phí 121.000 đ 559.000 đ 559.000 đ 367.000 đ
.international Miễn phí 219.000 đ 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.me Miễn phí 653.000 đ 653.000 đ 653.000 đ
.mobi Miễn phí 535.000 đ 535.000 đ 535.000 đ
.net Miễn phí 269.000 đ 319.000 đ 319.000 đ 260.000 đ
.online Miễn phí 49.000 đ 839.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.org Miễn phí 349.000 đ 349.000 đ 280.000 đ
.pro Miễn phí 459.000 đ 459.000 đ 459.000 đ
.shop Miễn phí 809.000 đ 809.000 đ 809.000 đ
.top Miễn phí 56.000 đ 280.000 đ 280.000 đ 280.000 đ
.tv Miễn phí 839.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.us Miễn phí 270.000 đ 270.000 đ 270.000 đ
.xyz Miễn phí 29.000 đ 289.000 đ 289.000 đ 289.000 đ

Lựa chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

About SEO Inc, Digital Marketing & SEO

Since 1997, Aseona Inc. has been one of the top search engine optimization companies in the world, having helped hundreds of companies grow their businesses as a result of our search engine optimization services.

  • A SEO Company to Meet Today's Standards
  • Digital Marketing Solutions for Tomorrow
  • Much More than an SEO Company
  • Service Minded - Results Driven
  • A Responsible, Green Company
  • Our Talented & Experienced Marketing Agency
919

Customer

8630

Keyword Ranks

Our Services

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Our Services

Digital Marketing

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Top 4 Benefits Of SEO

We work with you to transform your organization, driving bold ideas and pragmatic solutions.

Increased Traffic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt utsa.

Request A Call Back

Our Work Process

Research

01