Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký Phí duy trì/năm Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.biz.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 715.000 đ 385.000 đ
.com.vn 200.000 đ 230.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 126.000 đ 670.000 đ 388.600 đ
.edu.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.gov.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.info.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.net.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.org.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ 260.000 đ 436.000 đ
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 126.000 đ 770.000 đ 488.600 đ
Tên miền Quốc tế Dich vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký tên miền Dịch vụ duy trì tên miền/năm Chuyển tên miền về BizStore Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu
.app Miễn phí 509.000 đ 509.000 đ 509.000 đ
.asia Miễn phí 59.000 đ 349.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.biz Miễn phí 435.000 đ 435.000 đ 435.000 đ
.club Miễn phí 49.000 đ 349.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.co Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.com Miễn phí 340.000 đ 319.000 đ 340.000 đ 240.000 đ
.design Miễn phí 1.101.000 đ 1.101.000 đ 1.101.000 đ
.education Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.healthcare Miễn phí 284.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.info Miễn phí 121.000 đ 559.000 đ 559.000 đ 367.000 đ
.international Miễn phí 219.000 đ 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.me Miễn phí 653.000 đ 653.000 đ 653.000 đ
.mobi Miễn phí 535.000 đ 535.000 đ 535.000 đ
.net Miễn phí 269.000 đ 319.000 đ 319.000 đ 260.000 đ
.online Miễn phí 49.000 đ 839.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.org Miễn phí 349.000 đ 349.000 đ 280.000 đ
.pro Miễn phí 459.000 đ 459.000 đ 459.000 đ
.shop Miễn phí 809.000 đ 809.000 đ 809.000 đ
.top Miễn phí 56.000 đ 280.000 đ 280.000 đ 280.000 đ
.tv Miễn phí 839.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.us Miễn phí 270.000 đ 270.000 đ 270.000 đ
.xyz Miễn phí 29.000 đ 289.000 đ 289.000 đ 289.000 đ